Sign. - De deelnemingvrijstelling en de regels voor het bijeenbrengen van kapitaal in een flex-BV


Het deelnemingscriterium in de vennootschapsbelasting is bij de flexibilisering van het bv-recht ongewijzigd gebleven. De schrijver onderzoekt de gevolgen van het nieuwe bv-recht voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Het blijkt onder andere dat een gevolg kan zijn dat de deelnemingsvrijstelling toepassing mist in het geval een moedervennootschap alle aandelen houdt in een dochtervennootschap. Dat druist in tegen de ratio van de deelnemingsvrijstelling maar staat ook haaks op hetgeen wordt beoogd met de versoepelde regels voor bijeenbrengen van kapitaal. om de problemen op te lossen doet de schrijver een voorstel voor een nieuw deelnemingscriterium.
(TvOB 2012, nr. 6, p. 199, dr. J.L. van de Streek)

Verder lezen
Terug naar overzicht