Sign. - De econoom in het enquêterecht


Aan de hand van de jurisprudentie betoogt de schrijver dat nog eens kritisch moet worden gekeken naar de wettelijke omschrijving van degenen aan wie enquêtebevoegdheid toekomt. Het ligt naar zijn oordeel voor de hand om de bevoegdheid van certificaathouders in de wetstekst te vervangen door een bevoegdheid voor de economisch rechthebbende op de aandelen die geldt als verschaffer van risicodragend kapitaal. (Ondernemingsrecht 2012, 5, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht