Sign. - De effectiviteit van de ‘comply or explain’-regel in nederland


Als gevolg van de financiële crisis is de discussie over de doeltreffendheid van corporate governance mechanismen weer opgelaaid. Tegen deze achtergrond heeft de Europese Commissie in april 2011 het groenboek over het corporate governance kader in de Europese Unie ter consultatie aangeboden. Het groenboek en de door de Commissie opgeworpen vragen over het functioneren van corporate governance codes vormen voor de schrijvers de aanleiding om het functioneren van de comply or explain-regel kritisch tegen het licht te houden. Zij gaan na of het principe van de regel een doeltreffend middel is gebleken ter bevordering van corporate governance in Nederland. Daarbij doen zij enkele aanbevelingen. (TvOB 2011, nr. 5, p. 103, drs. R. Abma en mr. M. Olaerts)

Verder lezen
Terug naar overzicht