Sign. - ‘Is de ene zijn dood de andere zijn brood?’ revisited. Beperking van de testeervrijheid in artikel 4:953 (oud) BW en artikel 4:59 BW


Artikel 4:953 (oud) BW treft een uiterste wilsbeschikking met nietigheid indien de beschikking strekt ten behoeve van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg, die de testateur – gedurende de ziekte waaraan hij is overleden – bijstand heeft verleend en die beschikking gedurende de loop dier ziekte is gemaakt. Artikel 4:59 BW kent min of meer dezelfde inhoud voor het huidig recht. De vraag of 'lijden aan het leven' een 'ziekte' is in de zin van artikel 4:953 lid 1 (oud) BW werd door de Hoge Raad beantwoord in het arrest van 10 december 2010 (LJN BN8534). De auteur bekijkt hoe de notariële praktijk omgaat met deze beperking aan de testeervrijheid.

(P.J.F.M. Le Cat, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2012/3, p. 10)

Verder lezen
Terug naar overzicht