Sign. - De Eu en de OESO: ten strijde tegen belastingontwijking I


De auteur gaat in het eerste deel van zijn bijdrage in op de acties die de Europese Commissie heeft ondernomen in de strijd tegen belastingontwijking. Op 6 december 2012 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd over het op de korte en middellange termijn te hanteren beleid. Daarnaast heeft het twee aanbevelingen gedaan. De auteur bespreekt de concrete actieplannen van de Europese Commissie. Voor bestaande instrumenten zijn dat de verbetering van de administratieve samenwerking tussen lidstaten en het aanpassen van de Spaartegoedenrichtlijn. Voor nieuwe instrumenten gaat het om het stimuleren van niet-lidstaten tot toepassing van een minimumstandaard van "good tax governance", het tegengaan van agressieve taxplanning, het doen herleven van de Code of Conduct en de introductie van een Europees fiscaal identificatienummer. Vervolgens bespreekt de auteur de overige initiatieven voor de korte, middellange en lange termijn.

(NTFR-B 2013/19, P. Kavelaars)

Verder lezen
Terug naar overzicht