Sign. - De Eu en de OESO: ten strijde tegen belastingontwijking II


In het tweede deel van zijn bijdrage over dit onderwerp gaat de auteur in op de acties die een aantal commissies van het Europees Parlement heeft ondernomen in de strijd tegen belastingontwijking. Deze acties gaan verder dan de door de Europese Commissie voorgestelde wijzigingen en verbeteringen. Daarnaast heeft de OESO haar rapport 'addressing Base Erosion and Profit Shifting' uitgebracht, dat geen concrete actiepunten bevat, maar een startpunt vormt in de strijd tegen grondslaguitholling en het schuiven met winsten. De auteur bespreekt vervolgens kort de tussenrapportage van april, alsmede een aantal andere ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksgroepen van de OESO.

(NTFR-B 2013/24, P. Kavelaars)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht