Sign. - De evenredige splitsing in de zin van artikel 2:334hh, lid 2 BW


Per 1 juli 2011 is de fusie- en splitingswetgeving gewijzigd. Met deze wijzigingen is een nieuwe vorm van splitsing geïntroduceerd, de evenredige splitsing (art. 2:344hh lid 2 BW). Bij een evenredige splitsing worden alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing opgericht en de aandeelhouders van de splitsende vennootschap worden aandeelhouders van deze nieuwe vennootschappen, evenredig aan hun aandeel in de splitsende vennootschap. De schrijvers bespreken de nieuwe splitsingsvorm. Het moeilijkste element van de evenredige splitsing is volgens hen de kwalificatie van de evenredigheid waarin de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap aandeelhouder worden van de verkrijgende vennootschappen. Het is onduidelijk of alleen de mate waarin de onderscheiden aandeelhouders het kapitaal van de splitsende vennootschap verschaffen daarvoor bepalend is, of dat daarnaast ook rekening moet worden gehouden met aan de aandelen verbonden financiële en zeggenschapsrechten. (JBN 2012, 1, mr. G.C. van Eck en mr. E.R. Roelofs)

Verder lezen
Terug naar overzicht