Sign. - De fiscale consequenties van echtscheiding


In de Kamerbrief van 6 februari 2012 heeft de staatssecretaris op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de fiscale gevolgen van echtscheiding. In dit artikel gaat de auteur in op een aantal punten die de staatssecretaris aan de orde stelt in zijn brief: de overgang naar een wettelijke of beperkte huwelijksgemeenschap staande huwelijk, de overgang naar een beperkt finaal verrekenbeding, het aanmerkelijk belang en de eigenwoningregeling.

(mw. mr. drs. V.Z. van Tuijl, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6932, p. 403)

Verder lezen
Terug naar overzicht