Sign. - De flex-bv (deel 1 en 2)


Ten behoeve van de invoering van de flex-bv zijn thans twee wetsvoorstellen bij de Eerste Kamer in behandeling (31 058 en 32 426). De schrijver behandelt de veranderingen die de invoering van de flex-bv met zich brengt, met uitzondering van de geschillenregeling en de fiscale paragraaf. Hij geeft geen commentaar op de voorgestelde wijzigingen maar beperkt zich tot een weergave van de voor de praktijk belangrijkste voorgestelde wijzigingen en de daaraan ten grondslag liggende bedoeling van de wetgever. (Ftv 2012, 13 en 2012, 18, mr. W. Bosse)

Verder lezen
Terug naar overzicht