Sign. - De flex-BV, groepsverhoudingen en het structuurregime


De schrijfster bespreekt in het licht van de structuurregeling de gevolgen van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, zoals opgenomen in het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bvrecht, voor groepsverhoudingen. Zij gaat in het bijzonder in op de gevolgen voor de kwalificatie als structuurvennootschap. De schrijfster vraagt zich af of de wetgever voldoende heeft nagedacht over deze gevolgen. De keuze tussen kapitaalverschaffing en zeggenschap als criterium voor het zijn van afhankelijke maatschappij wordt door de invoering van stemrechtloze aandelen, bijzondere benoemingsrechten en winstrechtloze aandelen op scherp gezet. Als in de toekomst het structuurregime wordt ingesteld bij rechtspersonen die geen zeggenschap over de operationele groep hebben, zal de legitimiteit van het structuurregime daaronder lijden. (TvOB 2011, nr. 6, p. 134, mr. I.D.J. Willemars)

Verder lezen
Terug naar overzicht