Sign. - De flex-BV nader belicht, een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en nieuwe mogelijkheden die de wet introduceert


De schrijver bespreekt de belangrijkste wijzigingen en nieuwe mogelijkheden die het herziene bv-recht meebrengt. Daarbij gaat hij in op de nieuwe regels voor het aan te houden kapitaal en de kapitaalsbescherming, het vervallen van de regeling voor Nachgründung en het vervallen van het financiële steunverbod. ook gaat hij in op de nieuwe regels voor het doen van uitkeringen aan aandeelhouders en andere winstgerechtigden, en de nieuwe regels voor kapitaalvermindering en inkoop van aandelen. Hij bespreekt de stemrecht- en winstrechtloze aandelen, de benoeming van bestuurders en commissarissen, de gewijzigde blokkeringsregeling en de regels voor statutaire verplichtingen voor aandeelhouders. De flex-bv zal niet zelfstandig in staat zijn flexibilisering te verwezenlijken. op dat gebied is een belangrijke rol weggelegd voor de notarissen. De mate van flexibiliteit en vereenvoudiging is grotendeels afhankelijk van de statuten, die veelal zullen moeten worden gewijzigd zodat de flex-bv optimaal kan functioneren.
(V&O 2012, nr. 11, p. 196, mr. N.V. Douma)

Verder lezen
Terug naar overzicht