Sign. - De Flex-BV in vogelvlucht I en II


In een artikel in twee delen brengt de auteur de wijzigingen per onderwerp in kaart. Achtereenvolgens staat de schrijver stil bij de regels omtrent kapitaal en kapitaalbescherming, stem- en vergaderrechten, besluitvorming, winstrechten, overdraagbaarheid van aandelen, benoeming van bestuurders en commissarissen, aandeelhoudersrechten en -verplichtingen, omzetting, fusie en splitsing, minderheidsbescherming en het overgangsrecht. De nieuwe geschillenregeling laat hij buiten beschouwing. Zo schetst hij een nagenoeg compleet overzicht.
(WPNR 2012/6938 en 2012/6939, mr. P.H.N. Quist)

Verder lezen
Terug naar overzicht