Sign. - De gelijkwaardige tegenprestatie en de aandelenfusiefaciliteit van artikel 3.55 Wet inkomstenbelasting 2001


De aandelenfusiefaciliteit van art. 3.55 Wet IB 2001 geeft onder voorwaarden uitstel van winstneming. In de wet is niet letterlijk de voorwaarde opgenomen dat de uitgereikte aandelen een gelijkwaardige tegenprestatie moeten vormen voor de verkregen aandelen. De schrijvers geven hun visie op de invulling van de in de jurisprudentie ontwikkelde eis van een gelijkwaardige tegenprestatie en beargumenteren waarom zij van mening zijn dat het ontbreken van een gelijkwaardige tegenprestatie onder de Fusierichtlijn niet altijd reden is de faciliteit te weigeren.
(FBN 2012, 40, mr. W. Nijssen en H. van Waveren BSc)

Verder lezen
Terug naar overzicht