Sign. - De gevolgen van de Flex-BV voor de schadeloosstellingsregeling bij grensoverschrijdende fusie


Met de inwerkingtreding van de wetgeving omtrent de flex-bv is de schadeloosstellingsregeling voor minderheidsaandeelhouders die tegen een grensoverschrijdende fusie hebben gestemd, zoals opgenomen in art. 2:333h BW, gewijzigd. Zo geldt het recht op schadeloosstelling thans niet alleen voor houders van gewone aandelen, maar ook voor houders van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen. De schrijver bespreekt de wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de praktijk.
(JBN 2013, 1, mr. E.R. Roelofs)

Verder lezen
Terug naar overzicht