Sign. - De grensoverschrijdende omzetting: fiscaal nu beter geregeld?


De Commissie vennootschapsrecht heeft een zogeheten 'prewetsvoorstel' opgesteld over de grensoverschrijdende omzetting (zowel inbound als outbound). De auteur beschrijft kort de Cartesioen Valeuitspraken van het Hof van justitie EU, die de grensoverschrijdende omzetting mogelijk maakten. Art. 2:18 BW maakt op dit moment niet de grensoverschrijdende omzetting mogelijk. Het prewetsvoorstel van de Commissie vennootschapsrecht beoogt de Nederlandse regels over de omzetting in overeenstemming te brengen met de jurisprudentie van het Hof van justitie. De auteur bediscussieert dit voorstel, inclusief de problematiek van de eis dat voor omzetting in een nv of bv de statutaire zetel in Nederland moet zijn gelegen, de bescherming van schuldeisers bij grensoverschrijdende omzetting en de verhouding tot het Besluit omzetting rechtspersonen.
(WFR 2013/6991, G.C.F. van Gelder)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht