Sign. - De interventiewet & het EVRM: een lastig huwelijk


De schrijver onderzoekt of het wetsvoorstel voor de Interventiewet (33 059) voldoet aan de eisen die voortvloeien uit het EVRM en komt tot de conclusie dat de nu voorgestelde regeling bijna EVRM-proof is. Een belangrijke verbetering in het voorstel is dat in geval van een onteigening van aandelen door DNB, aan de onteigende aandeelhouders de mogelijkheid wordt geboden de Ondernemingskamer te vragen om die schadeloosstelling vast te stellen. Het is wel zo dat de financiële instelling zelf er bekaaid vanaf komt, nu deze nog niet beschikt over voldoende effectieve rechtsmiddelen. Het wetsvoorstel kan dan ook nog niet geheel aan de Straatsburgse vereisten voldoen. (Ondernemingsrecht 2012, 3, mr. A.J.P. Schild)

Verder lezen
Terug naar overzicht