Sign. - De kennisgeving vooraf bij internationale uitwisseling van informatie verdwijnt. En daarmee de rechtsbescherming ook!


 

De auteurs gaan in op de afschaffing van de kennisgeving vooraf bij het uitwisseling van informatie aan een buitenlandse belastingautoriteit. ten eerste bespreken zij de huidige mogelijkheden op het gebied van uitwisseling (uitwisseling op verzoek, automatische uitwisseling en spontante uitwisseling). Daarbij gaan zij in op de verschillende verdragen en richtlijnen op dit gebied. Nederland heeft in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) uitvoering gegeven aan haar internationale verplichtingen. Bij die uitwisseling speelt ook het belang van de belastingplichtige. De auteurs gaan in op de kennisgeving vooraf, op dit moment geldend voor uitwisseling op verzoek en spontane uitwisseling van informatie. Deze kennisgeving wordt afgeschaft. De auteurs uiten kritiek op de redenen die de regering geeft voor deze afschaffing.

 

(WFR 2013/7019, K.R.C.M. Jonas en J.A.R. van Eijsden)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht