Sign. - De last van vier katholieke voornamen


M is in 1952 geboren. Bij zijn geboorte hebben zijn ouders hem vier Rooms-katholieke voornamen gegeven. M verzoekt thans de rechtbank hem toestemming te verlenen om zijn voornamen te wijzigen in die zin dat de vier uit de geboorteakte blijkende voornamen worden vervangen door de enkele voornaam [naam].
Met de vier voornamen hebben de ouders van M uitdrukking willen geven aan hun nauwe verbondenheid met de Rooms-katholieke (geloofs)gemeenschap en aan de bij hen levende wens dat M priester zou worden binnen de katholieke kerk. Die verwachting heeft M niet kunnen waarmaken. Sindsdien draagt M niet alleen de zware last van de teleurstelling van zijn ouders met zich mee, maar ook de last van zijn Rooms-katholieke voornamen, die hem telkens weer herinneren aan het hem opgedrongen geloof.
De rechtbank overweegt dat M overtuigend naar voren heeft gebracht dat hij in het maatschappelijk verkeer veel ongemak ervaart bij het gebruik van de hem bij zijn geboorte gegeven voornamen. Gebleken is dat de Rooms-katholieke kerk een negatieve rol heeft gespeeld in zijn leven en dat leven zelfs in dusdanige mate heeft beïnvloed dat M zich in 2007, vanwege traumagerelateerde klachten met chronische depressies en suïcidaliteit, onder behandeling heeft moeten stellen. Het honoreren van het verzoek de vier voornamen te vervangen zou een belangrijke invloed kunnen hebben op het verloop van de ingezette behandeling en zou die behandeling zelfs een stuwende impuls kunnen geven. Onder de gegeven omstandigheden komt de rechtbank tot de conclusie dat M een voldoende zwaarwichtig belang (artikel 1:4 lid 4 BW) heeft bij de door hem verzochte wijziging van zijn voornamen. Nu de door M…

Verder lezen
Terug naar overzicht