Sign. - De maatschap en het fonds voor gemene rekening


In het najaar van 2012 heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag of een samenwerkingsverband tussen dierenartsen waaraan geen overeenkomst of contract ten grondslag lag, moet worden gekwalificeerd als een maatschap. Met zijn arrest van 2 september 2011 («JOR» 2011/361) heeft de Hoge Raad stap voor stap reeds eerder vastgestelde grondbeginselen met betrekking tot het civielrechtelijke begrip maatschap op een rij gezet. Voor de schrijver is het arrest een aanleiding om in te gaan op de vraag in hoeverre en onder welke voorwaarden een fonds voor gemene rekening kwalificeert als maatschap. Het fonds voor gemene rekening is een in fiscale wetgeving verankerde figuur, in het leven geroepen als vorm waarin beleggingsfondsen gedreven kunnen worden. Wanneer het fonds als maatschap kwalificeert, brengt dit een ongewenst aansprakelijkheidsrisico mee voor de participanten van het fonds, reden waarom de praktijk behoefte heeft aan duidelijkheid met betrekking tot deze vraag. (V&O 2012, nr. 4, p. 61, mr. C. Kramer)

Verder lezen
Terug naar overzicht