Sign. - De mening van alimentatieplichtigen en alimentatiegerechtigden over de berekening van kinderalimentatie


Dit artikel heeft als doel bij te dragen aan de discussie over kinderalimentatie. De auteurs hebben een verkennend kwantitatief onderzoek gedaan naar de mening van alimentatieplichtige en alimentatiegerechtigde ouders, die ooit in aanraking zijn gekomen met het LBIO, over het kinderalimentatiesysteem. De belangrijkste conclusie is dat zij ontevreden zijn over de kinderalimentatieberekening. Er is behoefte aan een ander systeem. Verder is de manier waarop de alimentatie berekend wordt, een belangrijke reden voor het niet betalen van de kinderalimentatie.

(mr.dr. B.M. Dijksterhuis en mr.drs. N. Vels, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012/7-8, p. 178)

Verder lezen
Terug naar overzicht