Sign. - De nieuwe biedingsregels – een overzicht


Op 1 juli jl. is het besluit tot aanpassing van het Besluit openbare biedingen Wft en een aanpassing van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft in werking getreden. De besluiten vormen een uitvoering van hetgeen de minister van Financiën op 2 september 2009 in zijn 'marktmeesterbrief' had aangekondigd en de eerste grote herziening van de regels met betrekking tot openbare biedingen sinds de implementatie van de Overnamerichtlijn in 2007. Belangrijkste wijziging in de biedingsregels is de introductie van de 'put up or shut up'-regel. Verder wordt de regel dat een uitgebracht openbaar bod slechts één maal mag worden verhoogd afgeschaft en een wettelijke regeling geïntroduceerd met betrekking tot de samenloop van een vrijwillig en een verplicht bod. Het verplicht bod wordt ingekaderd door aanpassingen van de Wft en het Vrijstellingsbesluit. De schrijver geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen
(Ondernemingsrecht 2012, 67, mr. B.W. Roelvink)

Verder lezen
Terug naar overzicht