Sign. - De nieuwe EU-richtlijn jaarrekeningen


De richtlijn jaarrekeningen (2013/34/EU) is vastgesteld ter opvolging van de Vierde en Zevende EEGrichtlijn betreffende de jaarrekening met bestuursverslag en de geconsolideerde jaarrekening met bestuursverslag. De nieuwe richtlijn vormt een combinatie van de oude richtlijnen, een aantal versoepelingen en in beperkte mate een uitbreiding van de informatieverplichtingen voor extractieve ondernemingen en houtkapondernemingen met betrekking tot betalingen aan overheden. De schrijver bespreekt de hoofdlijnen van de nieuwe richtlijn, mede in relatie tot de huidige regeling in Titel 9 van Boek 2 BW. Hij gaat daarbij in op het toepassingsbereik van de richtlijn, de categorieën ondernemingen en groepen die onder de werking van de richtlijn vallen, de verplichting de jaarrekening op te stellen, de inrichting van de (geconsolideerde) jaarrekening, de inrichting van het (geconsolideerde) bestuursverslag, de accountantscontrole, de openbaarmaking, de vrijstelling van gegarandeerde dochterondernemingen en informatieverplichtingen voor extractieve ondernemingen en houtkapondernemingen met betrekking tot betalingen aan overheden.
(Ondernemingsrecht 2013, 73, prof. mr. H. Beckman)

Verder lezen
Terug naar overzicht