Sign. - ‘De nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten’


In het artikel wordt ingegaan op de nieuwe versie (februari 2010) van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. De grondgedachte is om arbeidsconflicten zo veel mogelijk uit de ziekte-sfeer te houden. Het accent in de nieuwe Werkwijzer ligt op het zo snel mogelijk oplossen van een conflictsituatie waarbij zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt vormen. Belangrijke vernieuwingen zijn onder andere het verbreden van de doelgroep, extra aandacht voor hoor- en wederhoor, het onderscheid arbeidsconflict en ziekte, het concretiseren van de interventieperiode en meer aandacht voor mediation. Kortom: de nieuwe Werkwijzer bevat duidelijke(re) adviezen die bruikbaar zijn voor alle professionals bij een arbeidsconflict.

(Mevr. mr. N. Kampert en drs. R.A. Heida,nbsp ArbeidsRecht 2011/2)

(Mevr. mr. N. Kampert en drs. R.A. Heida, ArbeidsRecht 2011/2)

Verder lezen
Terug naar overzicht