Sign. - De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling


De Wet bestuur en toezicht introduceert een nieuwe tegenstrijdigbelangregeling. Deze bevat in plaats van een vertegenwoordigingsregel een besluitvormingsregeling. De inhoud van het begrip tegenstrijdig belang blijft echter gelijk. De schrijvers geven een uitgebreide bespreking van de nieuwe regeling. Deze geeft geen duidelijk antwoord op de vraag hoe en aan wie een tegenstrijdig belang moet worden gemeld en door wie wordt vastgesteld dat sprake is van een tegenstrijdig belang. De schrijvers gaan achtereenvolgens in op de (gevolgen van) de nieuwe wettelijke besluitvormingsregels en hoe statutair van de wettelijke besluitvormingsregels kan worden afgeweken. Vervolgens gaan zij aan de hand van een aantal concrete voorbeelden waarin de nieuwe regeling niet is nageleefd, na wat de rechtsgevolgen zijn van niet-naleving en bespreken zij de mogelijkheden tot reparatie van de in strijd met de nieuwe regelgeving genomen besluiten. Kort gaan zij in op de verantwoordingsplicht van bestuurders en commissarissen na besluitvorming, waarvan de minister in de Parlementaire Geschiedenis gewag maakte. Ten slotte bespreken zij het overgangsrecht en geven zij een aantal suggesties hoe de rechtspraktijk met de nieuwe regeling kan omgaan.
(Ondernemingsrecht 2012, 92, mr. R.G.J. Nowak en mr. A.F.J.A. Leijten)

Verder lezen
Terug naar overzicht