Sign. - De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling nader beschouwd


Met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht is de in geval van tegenstrijdig belang geldende vertegenwoordigingsregel vervangen door een besluitvormingsregel. Bestuurders met een tegenstrijdig belang mogen niet langer deelnemen aan de besluitvorming. Doen zij dat wel, dan is het besluit vernietigbaar. Door het vervallen van de externe werking blijft de vennootschap gebonden aan de tegenstrijdigbelangtransactie. Eventuele schade kan de vennootschap verhalen op de bestuurder, maar hiertoe bestaan op dit moment niet voldoende adequate handhavingsmogelijkheden. Meer dan voorheen is er nu dan ook behoefte aan een afgeleide actie voor aandeelhouders. De schrijfster bespreekt nog een aantal andere vragen die de nieuwe tegenstrijdigbelangregeling oproept en zij wijst erop dat men voorlopig ook nog niet af is van de oude tegenstrijdigbelangregeling, nu de nieuwe regeling geen terugwerkende kracht heeft en de oude gevallen moeten worden beoordeeld aan de hand van de oude regels.
(TvOB 2013, nr. 2, p. 44, mr. M.C.P. van Dongen)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht