Sign. - De OK, de medezeggenschap en de periode 2007 tot en met 2008


In dit artikel geeft Verburg opnieuw een overzicht van de rechtspraak van de OK van het Hof Amsterdam over het adviesrecht, ditmaal betreffende de jaren 2007 en 2008. De behandelde rechtspraak wordt ingedeeld aan de hand van de volgende onderwerpen: de procedurele toetsing van het adviestraject, motiveringsperikelen, de positie van de OR ten opzichte van een af te sluiten sociaal plan en toerekening c.q. medeondernemerschap. De auteur laat het primaat van de politiek en het recht op informatie buiten beschouwing.
Arbeid Integraal 2008/3 is een themanummer over medezeggenschap. Hieronder een korte signalering van een aantal bijdragen uit dit themanummer.

(L.G. Verburg, ArbeidsRecht 2009, 5, p. 25-32) 

Verder lezen
Terug naar overzicht