Sign. - De onafhankelijke commissaris


De schrijver gaat in op de wijze hoe in Nederland met onafhankelijkheid van commissarissen wordt omgegaan. In 2003 is in de Code Tabaksblat zonder veel discussie een aantal formele onafhankelijkheidsvereisten ingevoerd, die enigszins lijken op bepalingen die in de Verenigde Staten zijn ingevoerd. Dat is opmerkelijk, mede nu het onafhankelijkheidsdenken in de Verenigde Staten een heel andere achtergrond kent en uit een heel ander systeem komt dan wij in Nederland kennen. De schrijver evalueert één en ander en zet daarbij het Nederlandse systeem in een breder kader af tegen het Amerikaanse. Dit doet hij aan de hand van twee kernvragen: waarom onafhankelijkheid en onafhankelijkheid van wie? Wat willen we precies met onafhankelijke commissarissen bereiken en van wie moeten de commissarissen eigenlijk onafhankelijk zijn? Ten slotte staat de schrijver stil bij de vraag of er bij onafhankelijkheid ook kanttekeningen te plaatsen zijn. Hij pleit ervoor in Nederland preciezer met onafhankelijkheid van commissarissen om te gaan.
(Ondernemingsrecht 2012, 134, prof. mr. M.J. van Ginneken)

Verder lezen
Terug naar overzicht