Sign. - De onderneming in de Handelsregisterwet revisited


De schrijfster bespreekt het begrip onderneming in de Handelsregisterwet 2007. Voor het begrip lijkt de fysieke vestiging meer van belang te zijn geworden. Dit staat haaks op de opkomst van de virtuele onderneming. De wetgever heeft weinig oog gehad voor deze onderneming en haar verschijningsvormen. Met het oog op de rechtszekerheid in het economisch verkeer is het wenselijk dat de wetgever of rechter dit gat opvult. De schrijfster bepleit dat daarbij ofwel in de definitie van vestiging het begrip gebouw wordt verwijderd, ofwel dat het begrip vestiging zo ruim wordt geïnterpreteerd dat ook de locaties van derden, die door een onderneming worden ingeschakeld bij de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder vallen. (WPNR 2011/6904, mr. I.D.J. Willemars)

Verder lezen
Terug naar overzicht