Sign. - De onderzoeker in het enquêterecht: beschermd of bevoogd?


De schrijver gaat in op de bepalingen uit het (ten tijde van het schrijven van het betreffende artikel nog niet aangenomen) wetsvoorstel tot wijziging van het enquêterecht die betrekking hebben op de onderzoeker en zijn werkwijze. Hij bespreekt achtereenvolgens de kosten van het onderzoek, de bescherming tegen aansprakelijkheid van de onderzoeker, de rol van de raadsheer-commissaris en de gespreksverslagen. Ten slotte gaat hij in op de betrokkenheid van de onderzoeker in de tweede fase van de procedure voor de ondernemingskamer. De schrijver maakt de balans op van de voor- en nadelen en geeft aan hoe de voorgestelde regeling naar zijn oordeel nog verbeterd kan worden.
(Ondernemingsrecht 2012, 135, mr. S. Hepkema)

Verder lezen
Terug naar overzicht