Sign. - De onzakelijke lening in de vennootschapsbelasting


Naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 25 november 2011 inzake de onzakelijke geldlening, behandelt de auteur de betekenis en reikwijdte van het leerstuk van de onzakelijke geldlening en duidt hij welke plaats het leerstuk inneemt binnen de problematiek van de totaalwinstbepaling. De auteur behandelt onder andere winstafhankelijke leningen, de vergelijking met onzakelijke garanties en borgstellingen, de in aanmerking te nemen rente en het tijdstip van de in aanmerking te nemen correcties. (WFR 2012, nr. 6939, 2 februari 2012, O.C.R. Marres)

Verder lezen
Terug naar overzicht