Sign. - De overeenkomst tot het verlenen van beleggingsadvies


De contractuele verhouding tussen een financiële instelling en haar cliënt kent een hybride karakter: verbintenisrechtelijk van aard, maar nader ingevuld door het financiële toezichtsrecht waaraan een van de contractspartijen is onderworpen. Het is met andere woorden een gereguleerde contractuele verhouding. De schrijver belicht enkele aspecten van deze bijzondere rechtsverhouding op het snijvlak van privaatrecht en financieel publiekrecht. (MvV 2012, nr. 5, p. 132, mr. B. Bierens)

Verder lezen
Terug naar overzicht