Sign. - De positie van de directeur-grootaandeelhouder in het nieuwe BV-recht (Deel II)


De schrijvers belichten de positie van de dga vanuit het nieuwe bv-recht zoals dat zal gaan gelden na inwerkingtreding van het de flex-bv wetgeving en de inmiddels aangenomen Wet bestuur en toezicht. Daarbij gaan zij in het bijzonder in op de verhouding van de dga ten opzichte van minderheidsaandeelhouders. Ook blijkt dat onder het nieuwe bv-recht de dga een bijzondere positie is toebedeeld in het kader van het waken over de belangen van andere stakeholders, in het bijzonder de crediteuren van de bv. in dit tweede deel staan de externe verhoudingen centraal. (TvOB 2011, nr. 5, p. 115, prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers en mr. dr. G.J.H. van der Sangen)

Verder lezen
Terug naar overzicht