Sign. - De ‘put-up or shut-up’-regeling in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk


Met ingang van 1 juli 2012 is het Besluit openbare biedingen (Bob) gewijzigd als onderdeel van de aanpassing van de Nederlandse openbare biedingsregels. In het oog springt de met art. 2a Bob ingevoerde 'put-up or shut-up'regeling. De AFM kan een potentiële bieder die informatie openbaar heeft gemaakt over een mogelijk bod op een doelvennootschap, voortaan verplichten een openbare mededeling te doen waarin hij duidelijkheid schept over zijn bedoelingen. De Nederlandse regeling is gebaseerd op een eerdere variant uit de UK Takeover Code, die inmiddels ook is gewijzigd. De schrijver bespreekt de nieuwe Nederlandse regeling vanuit het perspectief van de AFM, de potentiële doelwitvennootschap en de potentiële bieder. Daarna vergelijkt hij de Nederlandse regeling met de gewijzigde regeling uit de UK Takeover Code en met de regeling uit de franse biedingsregels. Op basis daarvan doet de schrijver een aantal aanbevelingen.
(V&O 2013, nr. 7, p. 123, mr. R.W.H. Stevens)

Verder lezen
Terug naar overzicht