Sign. - De rechtsgeldigheid van een prijsbepalingsregeling bij een aanbiedingsplicht in statuten of aandeelhoudersovereenkomst, naar huidig en komend recht


Kunnen de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst bij een aanbiedingsplicht een prijsbepalingsregeling bevatten die bepaalt dat een aandeelhouder een prijs ontvangt voor zijn aandelen die afwijkt van de waarde in het economisch verkeer? Deze vraag bespreekt de schrijver naar huidig en naar komend recht. Hoewel de meningen in de literatuur over deze vraag verdeeld zijn, meent de schrijver dat in de wetsgeschiedenis en jurisprudentie een enigszins consistente lijn waarneembaar is, die ook doorgetrokken kan worden na de invoering van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. (V&O 2011, nr. 12, p. 242, mr. A.F.J. van Hövell tot Westerflier)

Verder lezen
Terug naar overzicht