Sign. - De regeling over asset stripping in het wetsvoorstel ter implementatie van de AIFM-richtlijn


De auteur bespreekt de voorgestelde regeling met betrekking tot asset stripping in het wetsvoorstel ter implementatie van de AIFm-Richtlijn, die op 19 april jl. bij de Tweede Kamer is ingediend. Hij besteedt daarbij met name aandacht aan de reikwijdte en de impact van de voorgestelde regeling en signaleert een aantal punten dat bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel verduidelijkt zou moeten worden.
(V&O 2012, nr. 6, p. 107, mr. F.G.K. Overkleeft LL.M.)

Verder lezen
Terug naar overzicht