Sign. - De regels voor ANBI’s in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2012


Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen onder omstandigheden ook te maken krijgen met de heffing van vennootschapsbelasting. Een van de belangrijkste doelstellingen van de geefwet is de ruimte voor ondernemende ANBI's te vergroten. De schrijver analyseert onder andere of dit gelukt is. Ook gaat hij in op de vraag of in de nieuwe geefwet voldoende rekenschap is gegeven van de oorspronkelijke doelstellingen van de wetgever met betrekking tot de heffing van vennootschapsbelasting voor ondernemende stichtingen en verenigingen. (WPNR 2012/6917, prof. dr. S.A. Stevens)

Verder lezen
Terug naar overzicht