Sign. - De reikwijdte van de geheimhoudingsplicht in NDA’s na het verstrijken van een overeengekomen termijn


Bij controlled auctions (veilingfusies) wordt verschillende potentiële kopers gelijktijdig gevraagd of zij interesse hebben in de koop van een bepaalde vennootschap. Als zij deze vraag bevestigend beantwoorden, eist de verkoper doorgaans dat ze vooraf een confidentiality agreement of een non-disclosure agreement (NDA) tekenen waarin ze onder andere verklaren dat ze de aan hen verstrekte informatie met betrekking tot de te veilen vennootschap en het biedingsproces geheim zullen houden. De schrijver zet uiteen waarom een kandidaat-koper ook na het verstrijken van de in de NDA overeengekomen termijn nog gehouden zal zijn het vertrouwelijke karakter van de verkregen informatie te respecteren. Ook doet hij een aantal suggesties voor de wijze waarop de geheimhoudingsplicht in het biedingsproces het beste kan worden vormgegeven. (V&O 2012, nr. 2, p. 26, mr. drs. J.C. Tijink)

Verder lezen
Terug naar overzicht