Sign. - De reikwijdte van de prospectusplicht: in- of exclusief executieverkoop?


De schrijver bespreekt het arrest van de Hoge raad van 28 september 2012 over de reikwijdte van de prospectusplicht. Aan de orde was de vraag of de prospectusplicht ook geldt in een situatie van executoriale verkoop. De betreffende executant wenste de in beslag genomen effecten te verkopen, maar werd geconfronteerd met de vraag of hij een goedgekeurd prospectus verkrijgbaar had moeten stellen. rechtbank, hof en Hoge raad kwamen alle tot andersluidende oordelen. Voor een definitief antwoord op de vraag moet de uitspraak van het Europese Hof van justitie, aan welk hof de Hoge raad prejudiciële vragen heeft gesteld, worden afgewacht.
(V&O 2013, nr. 2, p. 29, mr. I.R. Viertelhauzen)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht