Sign. - De relatie tussen de raad van commissarissen en aandeelhouders(vergadering) bij beursvennootschappen. een aanzet tot nadere afbakening en inkleuring


De onderlinge verhouding tussen de RvC en aandeelhouders(vergadering) bij beursvennootschappen is in de wet, noch in de Corporate Governace Code geconcretiseerd. Dit is opmerkelijk nu zowel een gebrek aan toezicht door de RvC, als de korte termijn focus van aandeelhouders vaak als belangrijke oorzaken van de huidige financiële crisis worden gezien. De schrijvers gaan in op de vraag in hoeverre de RvC mede verantwoordelijk is voor het (dis)functioneren van (de) aandeelhouders(vergadering). Het gaat daarbij niet alleen om het functioneren van de aandeelhoudersvergadering, maar ook om het gedrag van individuele aandeelhouders. Zij betogen dat aan de RvC op beide fronten een toezichthoudende taak toekomt. Een meer initiërende rol van de RvC zou een tegenwicht kunnen bieden aan de korte termijn focus van sommige aandeelhouders en de RvC zou kunnen bijdragen aan betere checks and balances binnen de vennootschappelijke structuur. (Ondernemingsrecht 2012, 29, mr. J. Biesheuvel- Hoitinga, mr. drs. A.A. Bootsma en prof. mr. H.M. Vletter-van Dort)

Verder lezen
Terug naar overzicht