Sign. - De riskante rol van de accountant bij de Flex BV en de notitie Uitkeringstoets van het NTP


In de literatuur en de parlementaire behandeling is gesuggereerd dat een bestuur (van een flex-bv) dat een winstuitkeringsbesluit moet goedkeuren, daarbij steun zal zoeken bij de accountant van de vennootschap. De schrijver waarschuwt accountants voor het adviseren op dit punt, nu de door de wet gestelde eis dat de onderneming moet "kunnen voortgaan met het betalen van de opeisbare schulden", niet voldoende omlijnd en lastig te toetsen is. (WPNR 2012/6933, prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA)

Verder lezen
Terug naar overzicht