Sign. - De rol van de notaris bij de stortingsplicht op aandelen in de Flex-BV


Door de komst van de flex-bv is de bv-vorm beter toegankelijk geworden, zowel wat betreft de oprichting als de inrichting. De wettelijke oprichtingsvereisten en voorschriften van kapitaalbescherming zijn beperkt. Een bv kan nu bijvoorbeeld worden opgericht voor € 1 waarbij kan worden bedongen dat dit bedrag pas later hoeft te worden gestort. De schrijver bespreekt welke gevolgen een aantal van de nieuwe wettelijke voorschriften heeft voor de rol van de notaris bij de huidige stortingsplicht op aandelen bij oprichting van een bv. Hij concludeert dat de rol van de notaris door de nieuwe regels wordt beperkt en dat er een grotere verantwoordelijkheid komt te liggen bij de oprichters, aandeelhouders en bestuurders van de bv. Het blijft daarbij de taak van de notaris om partijen ter zake zo goed mogelijk te belehren.
(JBN 2013, 3, mr. N.J. Borgman)

Verder lezen
Terug naar overzicht