Sign. - De rol van de ondernemingsraad bij het aantrekken van krediet en het stellen van zekerheid in concernverband


Voor wat betreft de Nederlandse medezeggenschap door de ondernemingsraad bestaat een spanningsveld tussen grensoverschrijdende besluiten en de reikwijdte van de Wet op de ondernemingsraden. De rol van de ondernemingsraad is beperkt tot aangelegenheden die zich op eigen bodem afspelen, terwijl dergelijke buitenlandse besluiten wel kunnen resulteren in besluiten die op grond van de WoR aan de ondernemingsraad van de Nederlandse onderneming moeten worden voorgelegd. De schrijver bespreekt de rol van de Nederlandse ondernemingsraad bij besluiten tot het aantrekken van krediet en het stellen van zekerheid in concernverband, waarbij het voorgenomen besluit wordt genomen op moederniveau buiten Nederland, en ingrijpt in een Nederlandse dochtervennootschap waarvoor een ondernemingsraad is ingesteld.
(V&O 2012, nr. 11, p. 187, mr. L.A. Beukers)

Verder lezen
Terug naar overzicht