Sign. - De rol van werknemers bij een grensoverschrijdende juridische fusie


Sinds 15 juli 2008 biedt het BW de mogelijkheid om grensoverschrijdend te fuseren, waarmee de Europese richtlijn voor grensoverschrijdende fusies is geïmplementeerd. De medezeggenschapsvoorschriften die in acht genomen dienen te worden bij een grensoverschrijdende fusie staan in artikel 2:333k BW. Het gaat hier om de vennootschappelijke medezeggenschap, ofwel de invloed van de OR op de benoeming van leden van het toezichthoudend of bestuursorgaan van de vennootschap. De auteurs bespreken de rol die werknemers in de praktijk op basis van deze (gecompliceerde) regelgeving bij een grensoverschrijdende fusie kunnen spelen. (ArbeidsRecht 2008/51, C.W.P. van Ommeren en D.W.J.M. Kemperink) 

C.W.P. van Ommeren en D.W.J.M. Kemperink

Verder lezen
Terug naar overzicht