Sign. - De stand van zaken met betrekking tot deeltijd WW. Heropening en aanscherping regeling deeltijd WW


Vanaf 20 juli 2009 kunnen bedrijven gebruik maken van de nieuwe aangescherpte regeling deeltijd WW. De instroom in de oude regeling deeltijd WW was met ingang van 23 juni 2009 door minister Donner opgeschort, omdat het daarvoor uitgetrokken maximumbedrag van 375 miljoen Euro was bereikt. Na 3 maanden deeltijd WW bleek dat veel bedrijven voor het overgrote deel van het personeel deeltijd WW aanvroegen en hierdoor zou de regeling maar door weinig bedrijven nog gebruikt zou kunnen worden. Na evaluatie van de regeling is de regeling deeltijd WW dus nu weer per 20 juli 2009 opengesteld. Het budget is verhoogd naar 950 miljoen Euro en tegelijkertijd zijn de voorwaarden aangescherpt. Om werkgevers te dwingen zorgvuldiger van alle regelingen gebruik te maken, zijn er drempels ingebouwd, zijn de regels rond fraude en misbruik gewijzigd en aangevuld en is de scholingsplicht verscherpt. Drempels De werktijdverkorting moet onder de aangescherpte regeling minstens zes maanden bedragen en bedrijven moeten de werktijd van werknemers met minstens 20% verkorten. De totale duur van het gebruik van de deeltijd WW wordt gekoppeld aan het aantal werknemers dat er gebruik van maakt. Als minder dan 30% van het personeel gebruik maakt van de regeling, mag de uitkering vijftien maanden duren. Maakt tussen 30% en 60% van het personeel gebruik van de regeling dan mag de uitkering twaalf maanden duren. Maakt meer dan 60% van het personeel gebruik van de regeling, dan wordt de duur negen maanden. Ook gaat de verlenging niet meer met periodes van (twee maal) zes maanden maar zijn er vier verlengingen van drie maanden mogelijk, zodat bedrijven bewuster zullen omgaan met extra gebruik van de regeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht