Sign. - De statutair bestuurder in een nieuwe jas?


De schrijfster bespreekt de (arbeidsrechtelijke) rechtspositie van de statutair bestuurder onder de nieuwe Wet bestuur en toezicht, die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet de nodige veranderingen zal ondergaan. Daarbij gaat zij ook in op het verschil in rechtsbescherming van de 'echte' statutair bestuurder en de 'functioneel' statutair bestuurder. (JutD 2012, nr. 1, p. 20, mr. W. Halfkampvan der Zwaard)

Verder lezen
Terug naar overzicht