Sign. - De stichting binnen concernverband


 

Anders dan bij vennootschappen, waar aandeelhouderschap doorgaans het aanknopingspunt is voor een concernverband, berust een concernverband bij stichtingen in de eerste plaats op de statuten en op overeenkomsten. De schrijver bespreekt daarom de vraag in hoeverre de concernbegrippen uit Boek 2 BW op de stichting passen. Verder gaat hij in op de verschillende wijzen van concernvorming en de beperkingen die het statutaire doel van de stichting en de bescherming van haar doelvermogen in dat verband meebrengen. Ook geeft hij aan hoe over een stichting zeggenschap kan worden uitgeoefend en of stichtingen die als administratiekantoor of als houdster van prioriteits- of preferente aandelen fungeren daardoor onderdeel van een concern zijn. Vervolgens gaat hij in op de vraag hoe een stichting deel kan gaan uitmaken van een concernverband en welke gevolgen toetreding van een stichting heeft voor toepassing van bepaalde wettelijke voorschriften en met betrekking tot aansprakelijkheid.

 

(TvOB 2013, nr. 5, p. 167, prof. mr. A.F.M. Dorresteijn)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht