Sign. - De stille maatschap in het openbare handelsregister


Sinds mei 2011 moeten ook stille maatschappen – maatschappen die niet onder gemeenschappelijke naam deelnemen aan het rechtsverkeer – waaraan een onderneming toebehoort, de aan hen toebehorende onderneming inschrijven in het handelsregister. De schrijfster bespreekt – na een uiteenzetting ten aanzien van wie zich in het algemeen moet inschrijven – wanneer sprake is van een onderneming en wanneer aan de stille maatschap een onderneming toebehoort. Vervolgens gaat zij in op de vraag welke gegevens over de onderneming en de maatschap moeten worden ingeschreven en wat de sancties zijn op onjuiste inschrijving. Ook bespreekt zij de vraag wanneer een maatschap stil is en of een maatschap stil kan blijven als zij is ingeschreven.

(WPNR 2013/6980, mr. P.P.D. Mathey-Bal)

Verder lezen
Terug naar overzicht