Sign. - De structuurregeling bij de one-tier vennootschap


Een vennootschap die voldoet aan de vereisten voor het verplicht invoeren van de structuurregeling loopt bij (onder andere) het inrichten van haar statuten als onetier vennootschap tegen een aantal vragen aan. De schrijver besteedt aandacht aan deze vragen en kijkt daarbij naar benoemingsregels, de regeling over ontstentenis en belet en de toepasselijkheid van het gemitigeerd structuurregime. Daarbij gaat de schrijver uit van de artikelen die van toepassing zijn op de nv, maar een en ander geldt ook voor de bv. Bij het artikel heeft de schrijver ook een overzicht opgenomen met de wetsartikelen die van toepassing zijn op benoeming, schorsing en ontslag van uitvoerende en nietuitvoerende bestuurders bij de onetier bestuursvennootschap.
(V&O 2013, nr. 4, p. 57, mr. T.G.J.M. Melchers)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht