Sign. - De in verband met een arbeidsconflict thuis zittende werknemer hoeft zich na overgang van onderneming – in het kader van het behoud van zijn aanspraak op loon – jegens de verkrijger niet opnieuw bereid te verklaren de werkzaamheden te verrichten


De werknemer was sinds 1 mei 2001 in dienst bij Gambrink Horeca B.V. (hierna: Gambrink) en als bedrijfsleider werkzaam bij de door Gambrink geëxploiteerde horecagelegenheid lsquoGay Palacersquo in Rotterdam. Begin 2004 ontstond tussen Gambrink en de werknemer een conflict over de betaling van zijn loon. Vanaf 12 april 2004 heeft de werknemer ondanks zijn bereidverklaring daartoe geen werkzaamheden meer verricht en ook geen loon meer ontvangen van Gambrink. Bij vonnis van 15 december 2004 veroordeelde de voorzieningenrechter Gambrink tot doorbetaling van loon vanaf 5 april 2004 totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zou zijn beëindigd, vermeerderd met de wettelijke verhoging van 10% en de wettelijke rente. Gambrink heeft daarop wel loon betaald aan de werknemer maar deze verrichtte geen werkzaamheden. Op 30 oktober 2005 verkocht Gambrink de inventaris van Gay Palace aan Tik Tak Speelautomaten B.V. (hierna: Tik Tak) en op 1 februari 2006 ook het klantenbestand, de goodwill en de handelsnaam. Hoewel Gambrink en Tik Tak overeenkwamen dat Tik Tak de in Gay Palace werkzame werknemers niet zou overnemen, bleven deze werknemers - met uitzondering van de werknemer - na 1 februari 2006 werkzaam bij Gay Palace. Zij sloten een arbeidsovereenkomst met een aan Tik Tak gelieerde vennootschap. De werknemer stelde dat hier sprake was van overgang van onderneming in de zin van de art. 7:662 e.v. BW en vorderde loondoorbetaling van Tik Tak. Bij vonnis van 11 december 2006 veroordeelde de voorzieningenrechter Tik Tak tot betaling van loon aan de werknemer vanaf 5 april 2004, onder aftrek van het daarvoor door Gambrink betaalde loon, vermeerderd met de wettelijke verhoging van 10% en de…

Verder lezen
Terug naar overzicht