Sign. - De vergeten 403-verklaring en de redelijkheid en billijkheid


 

Onder welke omstandigheden is een beroep door een schuldeiser op een vergeten 403-verklaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? In de rechtspraak ligt de nadruk op een formele benadering van dit vraagstuk; de rechtszekerheid brengt mee dat de schuldeiser van de voormalige groepsmaatschappij moet kunnen vertrouwen op de waarde van de gedeponeerde verklaring. De schrijfster bespreekt aan de hand van het leerstuk van de redelijkheid en billijkheid onder welke omstandigheden een beroep op de billijkheidscorrectie kan slagen. Dit zal enkel in uitzonderlijke gevallen gebeuren, wanneer de rechtszekerheid niet in het geding is. De voormalige moedermaatschappij moet voldoende bijzondere omstandigheden aanvoeren die een billijkheidscorrectie rechtvaardigen. Uit de jurisprudentie leidt de schrijfster een aantal omstandigheden af die van belang zijn.

 

(Ondernemingsrecht 2013, 95, mr. A.G.S. Nass)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht